Mustafa BİLGİN
Mustafa BİLGİN
Türkiye, Eğitim Ortamını ve Sınav Sistemini Nasıl Düzeltebilir?
 • 17 Şubat 2019 Pazar
 • +
 • -
 • Mustafa BİLGİN / Kamu Yönetimi Uzmanı-Eğitimci

Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, Manisa’da sınav sistemimiz için, “Sınav üzerine kurulu sistemin düzenlenmesi gerekiyor. Sınav sistemimizi düzenleyemezsek, önümüzde büyük problemler var. Çocuklarımızın hayatını, çocukluğunu, ergenliğini bir sınav üzerine yazıyoruz. Eğer okullarımız arasındaki imkan ve öğrenme kabiliyeti farkını azaltmazsak, sınavın baskısı azalmaz. Sınav baskısının azalması için okullar arasındaki farkı azaltmamız gerek. Sınav sistemi ezber üzerine kuruldu. Bugün sınav sonuna kadar bazı şeyleri unutmayan öğrenciler unutmadığı için başarılı oluyorlar. Eğer bu çocuklar belirli terbiye sisteminde geçemiyorlarsa, bütün bu sınav baskısından dolayı, düğün, cenaze, bayram, misafir bilmez bir gençliğe doğru gidiyorsak, biz bunu çözmek zorundayız” değerlendirmesini yaptı.

Sınav sistemimizi ve eğitimimizi düzeltmek için önerilerimiz:

1.Milletimizin, velilerimizin ve öğrencilerimizin, eğitimi, gelecek, geçim, meslek, statü ve iş umudu olarak görmeleri, sınavlarda başarılı olmayı istemeleri haklı bir beklentidir.

2.Bu gerekçelerle, temel ilke olarak kurs ihtiyacının devletimizce, okulda, sınıfta ve derste karşılanması gerekir.

3.Milli Eğitim Bakanlığımız bu yönde gerekli bütün tedbirleri almalı ve hayata geçirebilmelidir.

 • Matematik derslerinde her sınıfın ilk ünitesi dört işlem ve hayat olmalı.
 • Fen Bilimlerinde, deney ve hayat esas olmalı.
 • Sözel ve dil bölümleri de, her lisemizde açılmalı.
 • Sözel puanla girilecek bölümler artırılmalı.
 • YKS de sözel soru sayısı artırılmalı.
 • Özel okul ve vakıf üniversitelerimiz faydalı ve gerekli kurumlardır. İdari yönden desteklenmeli, her yıl her birinin denetlenmesi zorunlu olmalı, ücretleri ise MEB ve YÖK onayı ile belirlenmelidir.
 • Muhtemel olarak mali yönden kapanmak zorunda kalanlar için, MEB gerekli tedbirleri almalı, velinin parası geri ödenebilmelidir.

4.Zor ve eğitime, okula, ders kitaplarına uygun olmayan sorularla yapılan sınavlar, eğitim iklimini bozan ana nedendir.

5.Sınavların, “sıralama ve yerleştirme sınavları” olduğu kabul edilmelidir. Sınav sistemimiz düzeltilmelidir.

6.Bunun için, Türkiye, başarıyı ölçme uygulamalarına geçmelidir.

7.Yazılıda, sınıfta, öğrencilerinin çözebildiği sorulardan, pekiştirmesi yapılmış, sınıflandırılmış, analiz edilmiş, maddeler halinde yazılmış, ders defterinde bulunan bilgi notlarından sormak ilk adımdır. Olması gerekendir. Bunu yapan öğretmen, objektif ölçme yapan başarıyı ölçen öğretmendir.

8.LGS ve YKS de ise, sorular, kazanımların sınırlarını belirleyen ders kitaplarından üretilmelidir. Ne anlatılıyorsa ondan sormak, işin gereğidir.

9.Objektif ölçme, başarıyı ölçme, 1739/6 nın da gereğidir.

10.Soru konusunda, Öğretmenlerimizin de, MEB ve ÖSYM nin de, keyfi soru sormayı içeren takdir yetkileri yoktur. Bağlı yetkileri vardır.

11.Türkiye, başarısızlığı ölçme uygulamalarına son vermelidir. Başarısızlığı ölçmenin kanıtı-örneği, LGS 2018 Matematik sorularıdır.

12.YKS de, ayrıca AL-ML mizin ortak derslerinden soru sorulmalıdır. ML mizde okuyan öğrencilerimize hiç görmedikleri derslerden soru sorulması kabul edilemez.

13.Eğitim mevzuatına uymak, 1739 s. yasayı tam olarak uygulamak, resmi ve özel kurumlarda çalışan her öğretmen ve yönetici için zorunludur.

14.Disiplin yönetmeliği güncellenmeli, yaptırımlar artırılmalıdır.

15.Okul ve çevre güvenliği tam sağlanmalıdır. Okul Bütçesi uygulamasına geçilmelidir.

16.Disiplin sorunlarını, sınıf yönetimi sorunlarını, seviye sınıfları ile aşmaya çalışmak, yönetim ve eğitim de yetersizliktir.

 • Seviye sınıfları-şubeleri oluşturmak, bunu önermek, savunmak, uygulamak, eğitim formasyonu yetersizliğinin tartışmasız kesin kanıtıdır.
 • Seviye sınıfları oluşturmak, 1739/4 e kesin aykırıdır. Kişiye imtiyazın kendisidir. Hiç bir öğrenciye, aileye, kişiye imtiyaz tanınamaz. Başarılı öğrencileri bir sınıfta toplamak, diğerlerine karşı yapılmış bir imtiyazdır.
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunumuzun, ilgililerce iyi okunmadığının, iyi anlaşılmadığının göstergesidir.
 • Seviye sınıfları, İlk ve orta öğretim kurumları yönetmeliklerinde öngörülmeyen, mevzuatta yeri olmayan, keyfi, kabul edilemez, sakıncalı bir uygulamadır.
 • Sınıf yönetimi ve disiplin sorunlarını aşamayanların, başarıyı ölçme uygulamalarını gerçekleştiremeyenlerin, seviye şubelerine sarılmaları, yetersizlik ve çaresizliktir.
 • Bazı Kursların, Özel Okulların, Devlet Okullarının uyguladığı seviye şubeleri, mevzuata/eğitim hukukuna, uymak zorunda olduğumuz ÇHS ne, eğitime/pedagojiye açıkça aykırıdır.
 • Her öğrencimizi değerli görmeyen bir uygulamadır. Kurumun, başarısızlığının, yetersizliğinin, çaresizliğinin göstergesidir.
 • Seviye şubeleri, eğitim, pedagoji, mevzuat, başarıyı ölçme, her öğrenciye değer verme yönlerinden uygun değildir. Kurumun, yetersizliğinin göstergesidir.
 • Şubesi değiştirilen öğrenciler ve veliler içinde kabul edilebilir değildir.
 • Bu uygulamaya maruz kalmış bir öğrenci ile konuşulunca nasıl üzüldüğünü, umutsuz ve mutsuz olduğunu görmek yeterlidir.
 • Öğrencileri baştan mutsuz eden, onları sınıfta kalmış gibi yıkan bir önerinin, düşünülmesi bile uygun değildir.
 • Öğrenmeyen çocuk yoktur. Belli seviyede her çocuk öğrenir. Onun için 100 üzerinden yapılan değerlendirmede bir şubede normal dağılımın gerçekleşmesi beklenilendir.
 • Her şubede “normal dağılım” olması gerekendir.
 • Seviye sınıfı, yanlış, haksız, sakıncalı bir uygulamadır.
 • Çocuklara, baştan başarısız damgası vurulması, dışlanmaları, kenara atılmaları, gözden çıkarılmaları kabul edilemez, eğitim dışı bir yürek katılığıdır.
 • Kamu yararı da yoktur. Kişisel yarar da yoktur.
 • Hayata da, hayatın olağan akışına da uygun değildir.
 • Eğitimi, abcde den ibaret sanan dar piyasacı bir anlayışın ürünüdür.
 • Sınıfta normal olağan dağılım ideal uygulamadır.
 • Seviye sınıfları oluşturmak :Öğrencinin ötekileştirilmesidir.
 • Piyasacı eğitim uygulamasıdır. Eğitimi test sananların dar düşünceleridir. Eğitimin formasyonu yetersizliğinin kanıtıdır.
 • Seviye sınıfları-şubeleri oluşturmak yerine, “başarıyı ölçmeyi” öğrenmeli ve uygulamalıyız. Yetenek=kabiliyet sınıfları ile Akademik seviye sınıfları aynı değildir.

17.Eğitime, hukuk, insan, mevzuat, pedagoji, başarıyı ölçme, her öğrenciyi değerli görme açısından bakmak, yöneticilerin ve öğretmenlerin asli ve yasal görevleridir.

18.Eğitim mevzuatına uymak resmi ve özel kurumlarda çalışan her öğretmen ve yönetici için zorunludur.

19.Temel ilke olarak, her çocuğu kazanmak zorundayız. Kimseyi feda edemeyiz.

20.Türkiye, piyasacı eğitim anlayışı ve uygulamalarından kurtulmaya çalışıyor.
Kanımızca, Eğitim 2023 Gelecek /Vizyon Belgesinin de, Okul 2023 Projesinin de, STEM eğitimlerinin de özü budur.
Öğretmenimizi merkeze alarak sorunlarımızı çözebiliriz.
Öğretim yöntemleri ve ölçme de ise öğrenciyi merkeze almalıyız.

21.Uygulama, deney, sanat, şiir, öykü, yazın, drama, spor, sosyal faaliyet, üretim, yaparak yaşayarak öğrenme, güzel yazı, güzel konuşma, resim, proje üretimi, hayatın akışı, yönetim, demokrasi sağlık, trafik,.. gibi etkinliklerden oluşan, başarının ölçüldüğü kurs ihtiyacının sıfırlandığı, okul, öğretmen, ders kitabı ve çalışma ile sınavlarda başarının sağlandığı bir eğitim ortamına ve okul iklimine ihtiyacımız vardır. Buna geçişin yolu, kurs ihtiyacını sıfırlamak, bu maksatla sınav sorularını, doğrudan ders kitaplarından üretmek, başarıyı ölçmek gereklidir.

22.”Uygulama, Öğ. Yöntem ve Teknikleri ile Eğitim Hukuku, Eğitim Anlayışı, Eğitim Uygulamaları, Başarıyı Ölçme, Eğitim Yönetimi ” yönünden, MEB merkez teşkilatınca gerekli kararlar alınmalı ve uygulanmalıdır. Bu anlayış için hizmet içi eğitime özellikle önem verilmelidir.

23.Anılan HİE kurslarının ve seminerlerinin ise, uygulamayı, mevzuatı, eğitimi, yönetimi, öğretim yöntem ve tekniklerini, başarıyı ölçmeyi bilen, birikimli eğitim yöneticilerimiz, birikimli öğretmenlerimiz ve birikimli müfettişlerimizce verilmesinin gerekli olduğunu değerlendiriyoruz.

24.TEOG 2017 de, Y -D götürmediği, okula göre sorularla yapılan merkezi yazılı sınavlarında, başarıya ölçmeye genel olarak uygun sorular sorulmuştu. Merkezi bir yazılıda her şubeden soruları tam yapan öğrencilerin çıkması olağan beklentidir. Olması gerekendir.

Piyasacıların, “Bu kadar birinci çıktı. Nasıl yerleştireceksiniz ?” diye bağırmaları boştu. Merkezi yazılıyı kavramadıkları, işlerine gelmediği açıktı. YEP ile 176 öğrenci öne geçmişti. Sadece yüzde 30 okul puanı etkisi sorunluydu. Eğitimi ve sınavlarımızı piyasacıların etkisinden, soru bankası, abcde çıkmazından kurtarmalıyız.

25.Eğitimimiz de, fiziki sorunlar, personel sorunları yanında, niteliğe ilişkin asıl sorun, ölçme ve değerlendirme sorunudur. Yıllardır ısrarla gündeme getirdiğimiz” sınav soruları ve sınav sistemi sorunumuz” çözülebilir bir sorundur.

Önerdiğimiz gibi, başarıyı ölçmek, her tür sınavın sorularının, okula, sınıfa, ders kitaplarına, eğitime uygun sormak,
Kurs ihtiyacını sıfırlamak,
“Okul, öğretmen, ders kitabı ve çalışma” ile sınav kazanılacak bir ölçme değerlendirme sistemini işletmek, eğitim ortamımızı düzeltecek çıkış yoludur.

Mustafa BİLGİN

Mustafa BİLGİN

Emekli Öğretmen, Eğitim Yönetimi Uzmanı, Kamu Yönetimi Uzmanı... Atatürk İlköğretmen Okulu-Hasanoğlan 1971 Mezunudur. Gazi Üniversitesi'de Fen/Kimya Öğretmenliği okudu. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'de Müf. Formasyon Eğitimi okudu. TODAİE - Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'de Kamu Yönetimi Yüksek Lisans okudu. MEB EAGD'de Lab. Ok. ve HİE Şb. Kurucu Müdürü ve MEB TTK Fen Bilimleri K. Üyesi Olarak Çalıştı.

Sosyal Medyada Paylaşın:

 • YENİ
Geylan: 1709 şube müdürü ataması iptal edilmeli

Geylan: 1709 şube müdürü ataması iptal edilmeli

8 Kasım 2020, Geylan: 1709 şube müdürü ataması iptal edilmeli için yorumlar kapalı
Covid-19 Konusunda Kime İnanacağımızı Şaşırdık

Covid-19 Konusunda Kime İnanacağımızı Şaşırdık

7 Kasım 2020, Covid-19 Konusunda Kime İnanacağımızı Şaşırdık için yorumlar kapalı
BUÜ, girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasında 19. sırada

BUÜ, girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasında 19. sırada

6 Kasım 2020, BUÜ, girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasında 19. sırada için yorumlar kapalı
MEB 2020 bütçesi sorunları çözmekten uzak

MEB 2020 bütçesi sorunları çözmekten uzak

5 Kasım 2020, MEB 2020 bütçesi sorunları çözmekten uzak için yorumlar kapalı
MEB Bütçesi TBMM’de Kabul Edildi

MEB Bütçesi TBMM’de Kabul Edildi

5 Kasım 2020, MEB Bütçesi TBMM’de Kabul Edildi için yorumlar kapalı
BUÜ’de ilk yapay kalp nakli başarıyla gerçekleşti

BUÜ’de ilk yapay kalp nakli başarıyla gerçekleşti

5 Kasım 2020, BUÜ’de ilk yapay kalp nakli başarıyla gerçekleşti için yorumlar kapalı
Mutlu çocuk mutlu birey oluyor

Mutlu çocuk mutlu birey oluyor

5 Kasım 2020, Mutlu çocuk mutlu birey oluyor için yorumlar kapalı
BUÜ, Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri arasında 3 sıra birden yükseldi

BUÜ, Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri arasında 3 sıra birden yükseldi

5 Kasım 2020, BUÜ, Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri arasında 3 sıra birden yükseldi için yorumlar kapalı
‘Bursa’da 50’nin üzerinde öğretmen koronaya yakalandı’

‘Bursa’da 50’nin üzerinde öğretmen koronaya yakalandı’

5 Kasım 2020, ‘Bursa’da 50’nin üzerinde öğretmen koronaya yakalandı’ için yorumlar kapalı
Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’na Uludağ Üniversitesi İmzası

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’na Uludağ Üniversitesi İmzası

31 Ekim 2020, Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’na Uludağ Üniversitesi İmzası için yorumlar kapalı
Sponsorlu Bağlantılar