Mustafa BİLGİN
Mustafa  BİLGİN
Sınıf Geçme Uygulamalarımıza ilişkin Önerilerimiz
  • 23 Kasım 2019 Cumartesi
  • +
  • -

Sınıf tekrarı ve sınıfta kalma deyimleri çoktan unutuldu gitti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde sınıf tekrarının yeniden uygulanacağını açıklayınca, bu konu yeniden gündeme geldi. Eğitim Radyosu Yazarı Mustafa Bilgin, sınıf geçme konusundaki görüşlerini aktardı..

50 ORTALAMA İLE SINIF GEÇME, DOĞRU UYGULAMA

Öğrencilerimizin, 50 ortalama ile sınıfı geçmesi, zorunlu eğitimde doğru bir uygulamadır.
İşte gerekçelerimiz:

1. İlkin, yazılı soruları ile ölçme ve değerlendirme için tedbir alınmalı.

2. “Ben anlatır çıkarım. İstediğimi sorarım” uygulamasına son verilmeli.

3. Yazılıda sorular, derste pekiştirilen, öğrencilerin bizatihi fiilen çözdüklerinden, ders defterlerinden sorulmalı. Başarıları ölçülmeli.

4. Yazılıda “Ne anlatıyorsak onu soruyoruz” olmaz. Sınıfta öğrencilerimizin fiilen öğrendiğinden, kazanılmış, gerçekleşmiş öğrenmelerinden sorulmalı.

5. Sadece bilgi değerlendirmesi-bilişsel değerlendirme yeterli mi? Diğer başarıları niye değerlendirilmesin?

6. Öğretmenlerimizden, ilkin çocuklarımızın, düzenli, özenli ve istediği kalemle defter tutmalarını sağlamaları, defterleri kontrol etmeleri, not ile değerlendirmeleri istenmeli. MEB’ mız da, bunun için, mevzuat ihdasını sağlamalı. Bu uygulama, öğretim yılı başında öğrencilerimize duyurulmalı.

7. Bunun yanında öğrencilerden, bir doküman/portfolyo dosyası oluşturmalarını istemeliler. Bu dosyaya da not vermeliler.

8. Performans yani “başarım notları” da devam etmeli. Keyfi performans görevine, keyfi nota son verilmeli. Hayata, sınava, kazanımlara uygun görevler olmalı. Değerlendirme ölçütleri de net olmalı. Öğrencimiz emeğinin karşılığını almalı.

9. Böylece, öğrencilerimizin başarısızlıkları değil, başarıları, çalışmaları değerlendirilmeli.

10. Yasa gereği zorunlu eğitim var. Lise zorunlu eğitim kapsamında. 9. sınıflarda onca öğrencimiz sınıf tekrarına kalıyor. Liseden önce diploma verilmiyor. Ortalamanın 50 olması şartı var. Ortalama için, her dersin ağırlığı HDS sayısına bağlı. Ortalamanın 50 tutturulması yeterli olmalı. Ortalama ile geçme korunmalıdır. Bir dersi zayıfsa, başka dersi değil. Zayıfı görüp, iyiyi görmemek olmaz. Her ders değerlidir.

11. Yönetmeliğin sınıf geçme hükümleri yeniden daha açık, anlaşılır ve net yazılmalı, 50 ortalama ile geçme hakkı korunmalı. Piyasacı, belirli dersleri önceleyen yaklaşımlar yerine her derse değer veren başarıyı değerlendiren uygulamalara geçilmeli.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Koronavirüsün travmatik etkisini azaltmak için 'Psikososyal Destek Paketi'

12. Türkiye’de, 69 bin 714 okulumuz, 1 milyon 126 bin 780 öğretmenimiz var. Her okul, her öğretmen yönünden ölçme ve değerlendirmede farklılıklar var.

13. Öğrenci her yönden değerlendirilmeli. Sadece ezber bilgisi değerlendirme değildir. Öğrencilerimizin, dersi derste öğrenmelerini sağlayabilmeliyiz. Duyu organları ile etkileşen, uygulamalı, zengin öğretim yöntemleri ile her öğrencimiz kalıcı olarak öğrenebilir. Öğrenilenlerin ölçülmesi değerlendirme için temel ilke olmalıdır. Kurs ihtiyacı, kursa zorunlu yönelim, soru yarıştırma gibi uygulamalar önlenmelidir.

14. Baraj dersi nedeniyle “geçmişte ” tek bir ders yüzünden, onca öğrencimiz sınıf tekrarına kaldı. Akıl alır gibi değildi!. . Bitişik el yazısı, 60 aylıkların kaydı gibi yanlış bir uygulamaydı. Olan çocuklarımıza oldu.

15. Sınıf geçmenin zorlaştırılması da, zorunlu eğitimde sınıf tekrarı da, başarı yerine başarısızlığın ölçülmesi de, pedagojik temel ilkelere de, eğitim hukukuna da kesinlikle aykırıdır. Lise zorunlu. Çağır. İstediğini sor. Sınıfta Bırak. Olur mu? Hukuka uyar mı?

16. Türkiye Eğitimde, Başarıyı ölçme anlayışı ve uygulamasına geçmeli. Öğrencinin her başarısı değerlendirilmeli. Önerdiğimiz yöntemler ile sınıf tekrarı da önlenir. Sınıf tekrarı haksızlıktır. Hukuka uymaz. Bir yıllık emek yok sayılamaz.

17. Liseden önce diploma var mı? Yok. Lise zorunlu. İşlevi ile oldu eski ilkokul. Bunun artık farkında olmalıyız. Ortaokul mezunları için, KPSS veya işçi sınavı var mı? Yok. Lise sonunda Diplomada diploma notu yazıyor. Yeterlidir. İsteyen, işe alan, diploma notuna bakar, değerlendirir.

18. “Sınıfta kalma gelsin. Devamsızlık hakkı azaltılsın. Geçen geçsin, geçmeyen kalsın. Disiplinsizler kalsın. Sınıf geçme zorlaşsın”gibi yaklaşımlar, ne zorunlu öğretime uyar, ne eğitim formasyonuna, ne 1739 s. Milli Eğitim Temel Kanunu’na. Bu görüşlere katılmamız mümkün değildir.

19. Devamsızlık hakkı ise özürsüz 10 gün, özürlü 30 gündür. Heyet raporu ile takibe bağlı hastalıklar için 60 gündür. Takibe bağlı olma şartı da kaldırılmalı, heyet raporu süresince sağlık özrüne dayalı devamsızlık hakkı verilmelidir. Öğrenci” insan”dır. Hayatın yaşanışı vardır. Devam mecburiyeti olmayan açık lise diploması, örgün akademik liseye denktir. Onca öğrencimiz, lise son sınıfta, açık liseye geçiş yapmakta ve kursa gitmektedir. Bu olgu, ölçme ve değerlendirme sorunları yaşadığımızın açık kanıtıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu Paydaşların Görüşlerine Açılmalı’

20. “Disiplinsizler kalsın” olmaz. Disiplin ayrı, not ayrıdır. Disiplin yönetmeliği güncellenmeli. Disiplin kurulları çalıştırılmalıdır.

21. Öğretmenlerimiz için, eğitimde ölçme değerlendirme uygulamaları, eğitim mevzuatı-eğitim hukuku, Özellikle, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunumuz, seminer konuları içine alınmalıdır. Eğitim formasyonu yönünden ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Eğitimci, eli öpülesi öğretmen ruhuna ihtiyacımız var.

22. Lise 9. sınıfta matematik müfredatı dört işlem ve hayat yerine, “önermeler mantığı” gibi en zor konu ile başlatılıyor. Matematikten, daha ilk hafta öğrenci soğutuluyor. Matematiği, ilkin “matematikçilerden” kurtarmalıyız. Akademik liselerinin çeşitliliğini azaltıp, meslek liselerine daha çok önem vermeliyiz. Herkese gerektiği kadar, kullanacağı kadar matematik içeren bir müfredat proğramına geçmeliyiz. Dört işlem ve hayat temelli bilgileri içeren üniteler, her yılın ilk ünitesi olmalı.

23. Öğrenci lisede istediği bölüme geçemiyor. Oysa şartsız geçebilmeli. Her bölüm açılmalı. Bireysel ilgi ve yeteneğe değer verilmediği, sözde kaldığı her bölümün açılmayışından açıkca belli.

24. Okullarımızda deney, uygulama yetersiz. Fen Bilgisi, Fizik Kimya Biyoloji ders kitaplarında “deney” adı bile geçmiyor! Gerçekten anlaşılır gibi değil !

25. Öğrenci” başarısız” ise öğretmen ve okul da “başarısızdır”. Bazı okullarımızda, lise 1’lerin neredeyse yarısının kalmasına, elbette çözüm üretmek zorundayız. Geçen geçer kalan kalır anlayışı kabul edilemez.

26. Türkiye’de, eğitimde, başarı ölçülmeli . Yeterli gelişim seviyesi değerlendirmesi yapılmalı. Öğrenci, sınıfını bu kayıtlarla geçmeli. İlgili yönetmeliğin, sınıf geçmeye ilişkin 56, 57, 58, 59 ve 60’ncı maddeleri, önerilerimiz değerlendirilerek net ve açık olarak yeniden yazılmalı. Eğitim “abcde” den ibaret değildir. Bütün işlevleri önemlidir.

27. LGS de sorular doğrudan ders kitaplarından üretilip sorulmalı. Ekim 2019 LGS örnek Türkçe sorularından, 1. 3. ve 5. soru Türkçe dersi yönünden uygun sorular değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Korona tatili fırsata dönüştürülerek öğretmenlerin ücretleri kesilemez

28. YKS de sorular, Anadolu lisesi ve neslek liselerinin ortak derslerinin ders kitaplarından üretilip sorulmalı. Meslek Lisesi öğrencilerimizin mağdur edildiği kesindir.

29. Lisede öğrenci istediği bölümü “şartsız” seçebilmelidir. Her bölümün şartsız açılması zorunlu olmalıdır. Öğrenci odaklı yaklaşım ve yönetim esas olmalı.

30. YKS’de, 180 barajı kaldırılmalı. Sözel puanla girilen bölümler artırılmalı.

31. Eğitimimizde, ciddi formasyon sorunları yaşandığı acı bir gerçeğimiz. Öğretim yöntemleri ve tekniklerinde de, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında da sorunlar yaşıyoruz. Olan çocuklarımıza oluyor.

32. Dünyanın en zenginlerinin çocuklarının gittiği bir okulda, en önemli değerlendirme, öğrencilerin ders defterleri ve portfolyo/doküman dosyaları üzerinden yapılıyor.

Önerilerimizin, eğitimimiz ve çocuklarımız için uygun olduğu kanısındayız.
Umarım, gençlerimize ve eğitimimize katkımız olur…

Mustafa BİLGİN

Mustafa BİLGİN

Emekli Öğretmen, Eğitim Yönetimi Uzmanı, Kamu Yönetimi Uzmanı... Atatürk İlköğretmen Okulu-Hasanoğlan 1971 Mezunudur. Gazi Üniversitesi'de Fen/Kimya Öğretmenliği okudu. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'de Müf. Formasyon Eğitimi okudu. TODAİE - Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'de Kamu Yönetimi Yüksek Lisans okudu. MEB EAGD'de Lab. Ok. ve HİE Şb. Kurucu Müdürü ve MEB TTK Fen Bilimleri K. Üyesi Olarak Çalıştı.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
Mustafa BİLGİN

  • YENİ
AÖF Açıköğretim Fakültesi 2020 Bahar Dönemi Final Sınavı Ne Zaman?

AÖF Açıköğretim Fakültesi 2020 Bahar Dönemi Final Sınavı Ne Zaman?

31 Mayıs 2020, AÖF Açıköğretim Fakültesi 2020 Bahar Dönemi Final Sınavı Ne Zaman? için yorumlar kapalı
MEB, bağlı kurumlar arasında neden ayrımcılık yapar?

MEB, bağlı kurumlar arasında neden ayrımcılık yapar?

30 Mayıs 2020, MEB, bağlı kurumlar arasında neden ayrımcılık yapar? için yorumlar kapalı
Uludağ Üniversitesi uzaktan eğitime uzak kaldı, eleştiri dizboyu

Uludağ Üniversitesi uzaktan eğitime uzak kaldı, eleştiri dizboyu

28 Mayıs 2020, Uludağ Üniversitesi uzaktan eğitime uzak kaldı, eleştiri dizboyu için yorumlar kapalı
ÖSYM 2020 Sınav Görevi Ücretleri belli oldu, gözetmene 184 TL

ÖSYM 2020 Sınav Görevi Ücretleri belli oldu, gözetmene 184 TL

27 Mayıs 2020, ÖSYM 2020 Sınav Görevi Ücretleri belli oldu, gözetmene 184 TL için yorumlar kapalı
9, 10, 11 ve 12. Sınıf 4. Tekrar Testleri Yayınlandı

9, 10, 11 ve 12. Sınıf 4. Tekrar Testleri Yayınlandı

27 Mayıs 2020, 9, 10, 11 ve 12. Sınıf 4. Tekrar Testleri Yayınlandı için yorumlar kapalı
İşbaşı yaptırılmayan öğretmenler için müjdeli haber

İşbaşı yaptırılmayan öğretmenler için müjdeli haber

23 Mayıs 2020, İşbaşı yaptırılmayan öğretmenler için müjdeli haber için yorumlar kapalı
2020-2021 Öğretmen Kırtasiye Yardımı Ne Kadar?

2020-2021 Öğretmen Kırtasiye Yardımı Ne Kadar?

22 Mayıs 2020, 2020-2021 Öğretmen Kırtasiye Yardımı Ne Kadar? için yorumlar kapalı
Öğretmenlik Meslek Kanunu daha ne kadar bekleyecek?

Öğretmenlik Meslek Kanunu daha ne kadar bekleyecek?

21 Mayıs 2020, Öğretmenlik Meslek Kanunu daha ne kadar bekleyecek? için yorumlar kapalı
Eğitim-İş’in Anketi! Öğrencilerin yüzde 19.1’i internetsiz

Eğitim-İş’in Anketi! Öğrencilerin yüzde 19.1’i internetsiz

21 Mayıs 2020, Eğitim-İş’in Anketi! Öğrencilerin yüzde 19.1’i internetsiz için yorumlar kapalı
Eğitim Sektöründe Yeni Mağdurlar Yaratılmasın!

Eğitim Sektöründe Yeni Mağdurlar Yaratılmasın!

21 Mayıs 2020, Eğitim Sektöründe Yeni Mağdurlar Yaratılmasın! için yorumlar kapalı
Sponsorlu Bağlantılar