Mustafa BİLGİN
Mustafa BİLGİN
Seviye Şubeleri ve Eğitimimiz Üzerine Değerlendirmeler
 • 10 Şubat 2019 Pazar
 • +
 • -
 • Mustafa BİLGİN /

1.Seviye sınıfları-şubeleri oluşturmak, bunu önermek, savunmak, uygulamak, eğitim formasyonu yetersizliğinin tartışmasız kesin kanıtıdır.

 • Seviye sınıfları oluşturmak, 1739/4 e kesin aykırıdır. Kişiye imtiyazın kendisidir. Hiç bir öğrenciye, aileye, kişiye imtiyaz tanınamaz. Başarılı öğrencileri bir sınıfta toplamak, diğerlerine karşı yapılmış bir imtiyazdır.
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunumuzun, ilgililerce iyi okunmadığının, iyi anlaşılmadığının göstergesidir.
 • Seviye sınıfları, İlk ve orta öğretim kurumları yönetmeliklerinde öngörülmeyen, mevzuatta yeri olmayan, keyfi, kabul edilemez, sakıncalı bir uygulamadır.
 • Sınıf yönetimi ve disiplin sorunlarını aşamayanların, başarıyı ölçme uygulamalarını gerçekleştiremeyenlerin, seviye şubelerine sarılmaları, yetersizlik ve çaresizliktir.
 • Bazı Kursların, Özel Okulların, Devlet Okullarının uyguladığı seviye şubeleri, mevzuata/eğitim hukukuna, uymak zorunda olduğumuz ÇHS ne, eğitime/pedagojiye açıkça aykırıdır.
 • Her öğrencimizi değerli görmeyen bir uygulamadır. Kurumun, başarısızlığının, yetersizliğinin, çaresizliğinin göstergesidir.

2.Eğitime; hukuk, insan, mevzuat, pedagoji, başarıyı ölçme, her öğrenciyi değerli görme açısından bakmak, yöneticilerin ve öğretmenlerin asli ve yasal görevleridir.
Seviye şubeleri, eğitim, pedagoji, mevzuat, başarıyı ölçme, her öğrenciye değer verme yönlerinden uygun değildir.

3.Şubesi değiştirilen öğrenciler ve veliler içinde kabul edilebilir değildir.
Bu uygulamaya maruz kalmış bir öğrenci ile konuşulunca nasıl üzüldüğünü, umutsuz ve mutsuz olduğunu görmek yeterlidir.
Öğrencileri baştan mutsuz eden, onları sınıfta kalmış gibi yıkan bir önerinin, düşünülmesi bile uygun değildir.

4.Öğrenmeyen çocuk yoktur.Belli seviyede her çocuk öğrenir.Onun için, 100 üzerinden yapılan şube içi değerlendirmede “normal dağılım” beklenilendir.
Her şubede “normal dağılım” olması gerekendir.

5.Seviye sınıfı, yanlış, haksız, sakıncalı bir uygulamadır.
Çocuklara, baştan başarısız damgası vurulması, dışlanmaları, kenara atılmaları, gözden çıkarılmaları kabul edilemez, eğitim dışı bir yürek katılığıdır.

 • Kamu yararı da yoktur .Kişisel yarar da yoktur.
 • Hayata da, hayatın olağan akışına da uygun değildir.
 • Eğitimi, “abcde” den ibaret sanan, piyasacı bir anlayışın ürünüdür.

6.Seviye sınıfları-şubeleri oluşturmak yerine, “başarıyı ölçmeyi” öğrenmeli ve uygulamalıyız.

 • Bunun için, yazılıda, sınıfta öğrencilerinin çözebildiği sorulardan, pekiştirmesi yapılmış öğrencinin defterindeki maddeler halinde yazılmış bilgilerden, konulardan soruları sormak ilk adımdır.Olması gerekendir.Bunu yapan öğretmen, öğrencilerinin başarılarını ölçen öğretmendir.

7.LGS ve YKS de ise, sorular, kazanımların sınırlarını belirleyen resmi ders kitaplarından üretilmelidir.

 • Konya anlatılıp Mersin sorulması, objektif ölçmeye, 1739/6 ya uymaz. Ne anlatılıyorsa ondan sormak, işin gereğidir.
 • Soru konusunda, Öğretmenlerimizin de, MEB ve ÖSYM nin de, keyfi soru sormayı içeren takdir yetkileri yoktur.”Bağlı yetkileri” vardır.Objektif ölçme, başarıyı ölçme, 1739/6 nın gereğidir.
 • Türkiye başarısızlığı ölçme uygulamalarına son vermelidir.
 • Başarısızlığı ölçmenin kanıtı-örneği, LGS 2018 Matematik sorularıdır.
 • YKS de, TYT ve AYT de, AL-ML mizin ortak derslerinden soru sorulmalıdır.ML öğrencilerimize, hiç görmedikleri derslerden AYT de soru sorulması, katsayıdan daha ağır bir mağduriyet nedenidir.

8.Eğitim mevzuatına uymak resmi ve özel kurumlarda çalışan her öğretmen ve yönetici için zorunludur.Seviye şubeleri mevzuatımızda yasak olan, yeri olmayan bir uygulama olduğundan hiçbir yöneticinin, seviye şubesi oluşturması kabul edilemez bir uygulamadır.

9.Disiplin sorunlarını, sınıf yönetimi sorunlarını, seviye sınıfları ile aşmaya çalışmak, yönetim ve eğitim de yetersizliktir.

10.Yetenek=Kabiliyet sınıfları ile Akademik seviye sınıfları aynı değildir.

11.Her çocuğu kazanmak zorundayız.Kimseyi feda edemeyiz. Bunlar temel ilkelerdir.Sınıfta normal olağan dağılım ideal uygulamadır.

12.Seviye sınıfları oluşturmak :

 • Öğrencinin ötekileştirilmesidir.
 • Piyasacı eğitim uygulamasıdır.
 • Eğitimi test sananların dar düşünceleridir.
 • Eğitimin formasyonu yetersizliğinin kanıtıdır.
 • Türkiye, tam da bu anlayıştan kurtulmaya çalışıyor.
 • Eğitim 2023 Gelecek /Vizyon Belgesinin de,
 • Okul 2023 projesinin de, STEM eğitimlerinin de özü kanımızca budur..
 • Uygulama, deney, sanat, şiir, öykü, yazın, drama, spor, sosyal faaliyet, üretim, yaparak yaşayarak öğrenme, güzel yazı, güzel konuşma, resim, proje üretimi, hayatın akışı, yönetim, demokrasi sağlık, trafik, … gibi etkinliklerden oluşan, başarının ölçüldüğü kurs ihtiyacının sıfırlandığı, okul, öğretmen, ders kitabı ve çalışma ile sınavlarda başarının sağlandığı bir eğitim ortamına ve okul iklimine ihtiyacımız vardır.
 • Velilerimizin ve öğrencilerimizin, eğitimi, gelecek, geçim, meslek, statü ve iş umudu olarak görmeleri, sınavlarda başarılı olmayı istemeleri haklı bir beklentidir.
 • Bu gerekçelerle kurs ihtiyacının, devletimizce, okulda ve derste karşılanması gerekir.
 • MEB’mız bu yönde gerekli bütün tedbirleri almalı ve hayata geçirebilmelidir.Zor ve okula uygun olmayan sorularla yapılan sınavlar, eğitim iklimini bozan ana nedendir.

13.“Uygulama, Öğ.Yöntem ve Teknikleri ile Eğitim Hukuku, Eğitim Anlayışı, Eğitim Uygulamaları, Başarıyı Ölçme, Eğitim Yönetimi ” yönünden, hizmet içi eğitime ihtiyacımızın olduğu anlaşılmaktadır.

14.Anılan HİE kurslarının ve seminerlerinin ise, uygulamayı, mevzuatı, eğitimi, yönetimi, öğretim yöntem ve tekniklerini, başarıyı ölçmeyi bilen, birikimli eğitim yöneticilerimiz, birikimli öğretmenlerimiz ve birikimli müfettişlerimizce verilmesinin özellikle gerekli olduğunu değerlendiriyoruz.

15.Eğitimimiz de, fiziki sorunlar, personel sorunları yanında, niteliğe ilişkin asıl sorun, ölçme ve değerlendirme sorunudur. Sınav sistemi ve özellikle “sınav soruları” sorunumuz ciddidir.

 • Bunun yolu, yıllardır önerdiğimiz gibi, her tür sınavın sorularının, okula, sınıfa, ders kitabına, eğitime, öğretilene uygun olmasını sağlamaktır.
 • Kurs ihtiyaçı okulda derste karşılanmalıdır.
 • Öğrenci, “okul, öğretmen, ders kitabı ve disiplinli çalışma “ile sınav kazanabilmelidir.
 • Seviye şubeleri ile, sınav soruları sorunumuzu, disiplin ve güvenlik sorunlarımızı görmezden gelmek, örtmeye çalışmak uygun yol değildir.
 • Disiplin, güvenlik ve sınav soruları sorunlarımız içinde, ciddi ve acil tedbirlere, yeni mevzuat oluşturulmasına ihtiyaç duyduğumuz kesindir.
 • Disiplin sorunlarımız ve güvenlik sorunlarımız ile sınav soruları sorunumuzu, birlikte çözüme kavuşturulmalı, başarıyı ölçmeyi sağlayabilmeliyiz.

Böylece, uygun eğitim ortamına, etkili okula, nitelikli eğitime, herkes için eğitim hedefimize kavuşabiliriz.

 

Mustafa BİLGİN

Mustafa BİLGİN

Emekli Öğretmen, Eğitim Yönetimi Uzmanı, Kamu Yönetimi Uzmanı... Atatürk İlköğretmen Okulu-Hasanoğlan 1971 Mezunudur. Gazi Üniversitesi'de Fen/Kimya Öğretmenliği okudu. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'de Müf. Formasyon Eğitimi okudu. TODAİE - Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'de Kamu Yönetimi Yüksek Lisans okudu. MEB EAGD'de Lab. Ok. ve HİE Şb. Kurucu Müdürü ve MEB TTK Fen Bilimleri K. Üyesi Olarak Çalıştı.

Sosyal Medyada Paylaşın:

 • YENİ
Geylan: 1709 şube müdürü ataması iptal edilmeli

Geylan: 1709 şube müdürü ataması iptal edilmeli

8 Kasım 2020, Geylan: 1709 şube müdürü ataması iptal edilmeli için yorumlar kapalı
Covid-19 Konusunda Kime İnanacağımızı Şaşırdık

Covid-19 Konusunda Kime İnanacağımızı Şaşırdık

7 Kasım 2020, Covid-19 Konusunda Kime İnanacağımızı Şaşırdık için yorumlar kapalı
BUÜ, girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasında 19. sırada

BUÜ, girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasında 19. sırada

6 Kasım 2020, BUÜ, girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasında 19. sırada için yorumlar kapalı
MEB 2020 bütçesi sorunları çözmekten uzak

MEB 2020 bütçesi sorunları çözmekten uzak

5 Kasım 2020, MEB 2020 bütçesi sorunları çözmekten uzak için yorumlar kapalı
MEB Bütçesi TBMM’de Kabul Edildi

MEB Bütçesi TBMM’de Kabul Edildi

5 Kasım 2020, MEB Bütçesi TBMM’de Kabul Edildi için yorumlar kapalı
BUÜ’de ilk yapay kalp nakli başarıyla gerçekleşti

BUÜ’de ilk yapay kalp nakli başarıyla gerçekleşti

5 Kasım 2020, BUÜ’de ilk yapay kalp nakli başarıyla gerçekleşti için yorumlar kapalı
Mutlu çocuk mutlu birey oluyor

Mutlu çocuk mutlu birey oluyor

5 Kasım 2020, Mutlu çocuk mutlu birey oluyor için yorumlar kapalı
BUÜ, Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri arasında 3 sıra birden yükseldi

BUÜ, Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri arasında 3 sıra birden yükseldi

5 Kasım 2020, BUÜ, Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri arasında 3 sıra birden yükseldi için yorumlar kapalı
‘Bursa’da 50’nin üzerinde öğretmen koronaya yakalandı’

‘Bursa’da 50’nin üzerinde öğretmen koronaya yakalandı’

5 Kasım 2020, ‘Bursa’da 50’nin üzerinde öğretmen koronaya yakalandı’ için yorumlar kapalı
Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’na Uludağ Üniversitesi İmzası

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’na Uludağ Üniversitesi İmzası

31 Ekim 2020, Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’na Uludağ Üniversitesi İmzası için yorumlar kapalı
Sponsorlu Bağlantılar