Özel sektör öğretmenleri ÖSÖB-DER çatısı altında birleşti

Özel sektör öğretmenleri ÖSÖB-DER çatısı altında birleşti

  • Özel sektöreğitim kurumlarında çalışan ve özlük hakları konusundaki suiistimallerden bunalan özel sektör öğretmenleri, kısa adı ÖSÖB-DER olan Özel Sektör Öğretmenleri Birlikteliği Derneği çatısı altında bir araya geldi.
  • Genel merkezi İstanbul olarak belirlenen ve gerektiğinde diğer kentlerde de şubeler kurarak örgütlenebilecek derneğin kurucu başkanlığını Şahin Kılınç üstlendi. Kurucu yönetim kurulu, kuruluş dilekçesi ve eklerini İstanbul Valiliği’ne vererek derneğe 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla tüzel kişilik kazandırdı.

Tayfun ÇAVUŞOĞLU /

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden örgütlenerek açtıkları hashtag ile TT olan özel sektör öğretmenleri, sosyal medyadaki işbirliği ve etkileşimi yoğunlaştırarak, bu birlikteliği dernekleşmeye taşıdılar. Kısa zamanda kurucular kurulu oluşturuldu, tüzük hazırlandı ve resmi işlemler tamamlandı.

Derneğin faaliyet konusu özetle “Özel sektör öğretmenlerinin özlük haklarına kavuşturulması ve kazanılmış özlük haklarının korunması” olarak ifade ediliyor olmakla birlikte, tüzükte oldukça detaylı olarak ele alınmış bulunuyor.

Şahin Kılınç (Başkan)

Facebook’ta üyelere özel https://www.facebook.com/groups/191651905598338/ grubunda bir araya gelen öğretmenler, illere göre örgütlenmeyi ilk etapta whatsapp üzerinden tamamladı. ÖSÖB-DER yönetimi, önümüzdeki dönemde sosyal medya ve iletişim kanallarından yararlanmak suretiyle tüm özel sektör öğretmenlerine ulaşmayı hedefliyor.

Özel Sektör Öğretmenleri Birlikteliği Derneği Başkanı Şahin Kılınç, Eğitim Radyosu’na yaptığı kısa değerlendirmede, derneğin tüzel kişiliğini kazanmasından duyduğu heyecanı aktararak, ilk iş olarak üye kabul ve örgütlenme konusunu ele alacaklarını, amacın Türkiye çapında sayıları 200 bini aşan ve kurs-okul gibi özel sektör eğitim kuruluşlarında çalışan öğretmenleri bir çatı altında toplayarak, özellikle özlük hakları konusunda kazanımlar elde etmek olduğunun altını çizdi.

İLİŞKİLİ HABER
Özel Sektör Öğretmenleri Hak Arıyor

ÖSÖB-DER Kurucuları

TÜZÜK NE DİYOR? DERNEĞİN KURULUŞ AMACI…

Tüzükte, derneğin kuruluş amacı ve faaliyet konuları şöyle açıklandı:

Dernek: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları ile Atatürk ilkeleri, İnsan hakları evrensel bildirgesi kapsamı içinde, üyelerinin tüm ekonomik, sosyal ve özlük haklarını korumak, geliştirmek, bu hakların yasalarla güvence altına alınması sağlamak ve üyelerinin kendi aralarında dayanışmalarını sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek amacını Gerçekleştirmek için şu işleri yapar:

a) Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin meslek sorunlarının çözülmesi, var olan haklardan en iyi şekilde yararlanmalarının sağlanması, bunlardan başka yeni haklar elde edilmesi, elde edilen hakların yasalarla korunması için çalışmak,

b) Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin menfaatine gördüğü takdirde kamu kurum ve kuruluşları nezdinde, idari girişimlerde bulunmak,

c) İdari girişimlerin sonuç vermediği durumlarda, yasaların öngördüğü tüm hukuki girişimlerde bulunmak, davalar açmak ve açılan davalara müdahil olmak.”

YAZAR HAKKINDA

Eğitim Radyosu Haber Merkezi Eğitim Radyosu Haber Merkezi Yayınlanmasını istediğiniz haber bültenleriniz & reklamlarınız için gönderilerinizi [email protected] eposta adresimize yönlendirebilirsiniz.
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Sponsorlu Bağlantılar