Mustafa BİLGİN
Mustafa  BİLGİN
Liselerimizde devamsızlık mevzuatı hukuka aykırı
  • 13 Mart 2019 Çarşamba
  • +
  • -
  • Mustafa BİLGİN /

Liselerimizde devamsızlık mevzuatı hukuka aykırı, öğrencilerimizi mağdur ediyor

1.MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başında, 1 Eylül 2018 tarihli ve 30522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 36 ncı maddesi ile devamsızlıklarla ilgili düzenlemeler yapıldı.

2.Yönetmeliğe göre, özürlü devamsızlık hakkı 30 gün. 30 günü geçen raporlu özürlü devamsızlık süresinden dolayı, öğrenciler, ders puanları dikkate alınmayıp, devamsızlıktan doğrudan sınıfta kalıyorlar.
Bu fıkra ,gerçek sağlık özrü ve raporu olan, notları iyi bir öğrenci için,çok ağır bir yaptırım. Hukuka da uygun değil.

3.Yönetmelik kapsamında devamsızlık süresi ile ilgili istisnai durumlar da düzenlemelerde yer alıyor.İlgili maddede, “Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde ‘kontrol kayıtlı sürekli tedaviye ihtiyacı olan’ öğrencilerin, özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla, toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak…” öngörülmektedir.
Bu fıkrada “kontrol kayıtlı sürekli tedavi” denilmesi, öğrencilerimiz yönünden
mağdur edici. Kontrol kayıtlı sürekli tedavi gerektiren hastalıkların dışında kalan rahatsızlıklar için özürlü devamsızlık hakkının 30 gün olduğu anlaşılıyor. 60 gün hakkını belli hastalıklara veriyor. Hukuka uygunluk yok.

4.Anılan yönetmeliğin her iki hükmüde kanımızca yeniden düzenlenmeli.

5.Örnek: Öğrencimiz, spor yaparken bacağında ortepedik rahatsızlık oluştu.Toplam 32, 35 gün gibi ilgili doktorlarımızın tedavi süreci için verdiği hastenelerimizden alınan raporu olsun.
“Kontrol kayıtlı sürekli tedavi” değil. Ortopedi, trafik, zayıf bağışıklık… gibi nedenlerle 32,35,… gün olarak raporlu.

6.Yönetmeliğe göre, öğrenci, özürlü raporlu devamsızlığı 30 günü geçtiğinden notları iyi olduğu halde devamsızlıktan sınıfta kalıyor.

7.Öğrencinin özrü geçerli. Notları iyi. Raporu var. Neden mağdur olsun?!

8.Milli Eğitim Bakanlığımızın sağlık raporları ile ilgili mevzuatı, yönetmelik maddesi ile “yok sayması” hukuka, normlar hiyerarşisine uygun olur mu?
Anılan örnek verdiğimiz öğrencimizin devamsızlıktan sınıfta kalması hukuka uygun olabilir mi?
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde; “Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar” yürürlükte iken, haklı sağlık özrüne dayalı, gerçek ve üsule uygun raporların dikkate alınması ve kabulü gerekmez mi?

9.Açık Liseye geçişleri de, süre yönünden mümkün olmaz.Açık lisenin takvimi var.. Örgün okula belli süre devam eden, notları iyi bir öğrenci, sağlık özrü nedeniyle, bir süre devam edemeyince, neden sınıfta kalsın?
Öğrenci hayatın içinde. İnsan. Makina değil.
Weberci, insana, hayata ve hukuka aykırı uygulamalar, çocukların üstün yararı gözetilerek düzeltilmeli.

10.Öğrencilerimizin mağduriyetleri önlenmeli.
Yönetmelikte acil olarak değişiklik yapılmalı.
Her öğrencimizi kazanmalıyız. Devamsızlık yeniden düzenlenmeli.

Bir yandan zorunlu eğitim, bir yandan gerçek sağlık raporunun geçersiz sayılması sonucu 31, 32, 35 gün gibi haklı sağlık özrü olan öğrencilerimizin, notları iyi olduğu halde, devamsızlıktan doğrudan sınıfta bırakılması uygun olabilir mi?
Öğrencilerimiz için, devamsızlık mevzuatı kabul edilebilir bir uygulama değildir.
Gerçek rapor süresi kadar, özre dayalı devamsızlık hakkı verilmesi, hukukun gereğidir.
Uygulama kanımızca, Anayasa’nın 2. maddesişndeki hukuk devleti ilkesine ve 11. maddesindeki anayasamızın bağlayıcılığı ilkesine de açıkça aykırı.
Devamsızlıktan kalan, notları iyi olan bir öğrenci, mahkeme kararıyla geçiyorsa, uygulamanın sorunlu olduğu hukuka uygun olmadığı zaten açıktır.
Uygulama, meri hukukumuza uygun değildir.
Haklı sağlık özrü olan öğrenciyi, mağdur edici, mekanik bir yaklaşım içermektedir.
Açık lisede, hiç devam etmeden , sınıf geçip aynı statüde diploma alındığı da bir gerçek.
Milli Eğitim Bakanlığımız öğrencilerimizin mağduriyetlerini önlemeli, bu maksatla gerekli düzenleyici işlemleri gerçekleştirmeli, sorun çözülmelidir.

Sonuç:
10 gün özürsüz,
30 gün özürlü,
Rapor süresi kadar sağlık özürüne dayalı,
Devamsızlık hakkı verilmeli.

Mustafa BİLGİN

Mustafa BİLGİN

Emekli Öğretmen, Eğitim Yönetimi Uzmanı, Kamu Yönetimi Uzmanı... Atatürk İlköğretmen Okulu-Hasanoğlan 1971 Mezunudur. Gazi Üniversitesi'de Fen/Kimya Öğretmenliği okudu. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'de Müf. Formasyon Eğitimi okudu. TODAİE - Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'de Kamu Yönetimi Yüksek Lisans okudu. MEB EAGD'de Lab. Ok. ve HİE Şb. Kurucu Müdürü ve MEB TTK Fen Bilimleri K. Üyesi Olarak Çalıştı.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
Mustafa BİLGİN

  • YENİ
Geylan: 1709 şube müdürü ataması iptal edilmeli

Geylan: 1709 şube müdürü ataması iptal edilmeli

8 Kasım 2020, Geylan: 1709 şube müdürü ataması iptal edilmeli için yorumlar kapalı
Covid-19 Konusunda Kime İnanacağımızı Şaşırdık

Covid-19 Konusunda Kime İnanacağımızı Şaşırdık

7 Kasım 2020, Covid-19 Konusunda Kime İnanacağımızı Şaşırdık için yorumlar kapalı
BUÜ, girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasında 19. sırada

BUÜ, girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasında 19. sırada

6 Kasım 2020, BUÜ, girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasında 19. sırada için yorumlar kapalı
MEB 2020 bütçesi sorunları çözmekten uzak

MEB 2020 bütçesi sorunları çözmekten uzak

5 Kasım 2020, MEB 2020 bütçesi sorunları çözmekten uzak için yorumlar kapalı
MEB Bütçesi TBMM’de Kabul Edildi

MEB Bütçesi TBMM’de Kabul Edildi

5 Kasım 2020, MEB Bütçesi TBMM’de Kabul Edildi için yorumlar kapalı
BUÜ’de ilk yapay kalp nakli başarıyla gerçekleşti

BUÜ’de ilk yapay kalp nakli başarıyla gerçekleşti

5 Kasım 2020, BUÜ’de ilk yapay kalp nakli başarıyla gerçekleşti için yorumlar kapalı
Mutlu çocuk mutlu birey oluyor

Mutlu çocuk mutlu birey oluyor

5 Kasım 2020, Mutlu çocuk mutlu birey oluyor için yorumlar kapalı
BUÜ, Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri arasında 3 sıra birden yükseldi

BUÜ, Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri arasında 3 sıra birden yükseldi

5 Kasım 2020, BUÜ, Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri arasında 3 sıra birden yükseldi için yorumlar kapalı
‘Bursa’da 50’nin üzerinde öğretmen koronaya yakalandı’

‘Bursa’da 50’nin üzerinde öğretmen koronaya yakalandı’

5 Kasım 2020, ‘Bursa’da 50’nin üzerinde öğretmen koronaya yakalandı’ için yorumlar kapalı
Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’na Uludağ Üniversitesi İmzası

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’na Uludağ Üniversitesi İmzası

31 Ekim 2020, Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’na Uludağ Üniversitesi İmzası için yorumlar kapalı
Sponsorlu Bağlantılar