Sedat DEĞER
Sedat  DEĞER
Eşinden Dolayı Zorunlu Hizmeti Ertelenen Öğretmen Sadece Zorunlu Hizmet Sayılan Okulları Tercih Edebilir
  • 24 Mayıs 2019 Cuma
  • +
  • -
  • Sedat DEĞER /

Eğitimci Yazar ve “Öğretmen Hakları ve Hukuku 1” kitabının yazarı olan Sedat DEGER kaleme almış olduğu mevzuat yazısında 2019 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme duyurusundaki hükümlere de dayanarak, eşinden dolayı zorunlu hizmet yükümlülüğü ertelenen öğretmenlerin il içi atamalarda şartları tutması halinde sadece zorunlu hizmet sayılan okulları tercih edebileceklerini ifade etti.

Öncelikle duruma 2019 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme duyurusuna bakarak açıklık getirelim. Eş durumundan atanmış öğretmenin ( zorunlu hizmeti devam eden) sadece zorunlu hizmet sayılan okulları tercih etmelerini MEB duyurunun 2. ve 3. Maddesinde zorunlu kılmıştır.

2019 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun;

2.“Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.”

3.“Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan ve 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, başvuruların son günü itibarıyla adaylığı kaldırılmış olanlar, istemeleri hâlinde 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir”

Yukarıdaki duyurunun ilgili maddelerine baktığımızda zorunlu hizmet yükümlülüğü devam eden ve şu  an görev yaptığı okulu zorunlu hizmet sayılsın yada sayılmasın eş mazeretinden atanmış bir öğretmen de zorunlu hizmet yükümlülüğü sadece erteleneceği için zorunlu hizmet yükümlülüğü devam ettiğinden dolayı, il içi atamalarda sadece zorunlu hizmet sayılan okullara tayin isteğinde bulunabilirler ve atamaları yapılabilir.

Örnek 1: Eş mazeretinden dolayı zorunlu hizmet sayılmayan okul olan Muğla’nın Milas İlçesindeki Koru Yüksel Çağlar İlkokuluna (1. Hizmet Bölgesi 3. Hizmet Alanı) atanmış öğretmen 3 yıl çalışma şartı dahi aranmadan da il içi atamaya başvurabilir. Ama sadece zorunlu hizmet sayılan 1. Hizmet bölgesi 4.-5.-6. Hizmet alanlarından herhangi bir okula tayin isteyebilir. Bu durumda yine aynı ilçede bulunan ve zorunlu hizmet olan 1.bölge 4.hizmet alanı olan Karacahisar ilkokuluna tayin isteyebilirken, zorunlu hizmet olmayan 1. Hizmet bölgesi 3. Hizmet alanı olan Kafaca ilkokuluna ise tayin isteyemez.

Örnek 2: Eş mazeretinden dolayı Zorunlu hizmet sayılan 1. Hizmet Bölgesi 4. Hizmet Alanı olan Karacahisar ilkokuluna atanmış ve eşinden dolayı zorunlu hizmeti devam eden sınıf öğretmeni aynı okulda 3 yıl çalışma şartını taşıyorsa ancak il içi tayine başvurma hakkına sahiptir. Fakat tayin isterken diyelim ki menteşe ilçesine tayin olmak isterse; zorunlu hizmet olan 1. Hizmet Bölgesi 4. Hizmet Alanı sayılan Menteşe Kıran İlkokuluna tayin isteyebilirken,  zorunlu hizmet sayılmayan 1. Hizmet Bölgesi 1. Hizmet Alanı olan Dumlupınar İlkokuluna tayin isteyemez.

Eş Mazeretinden Dolayı Atanan Öğretmen Zorunlu Hizmetten Muaf Olmaz Aksine Evli Kaldığı Sürece Zorunlu Hizmeti Ertelenir ve Zorunlu Hizmet Yükümlülüğü Üzerinde devam eder. Şöyle ki;

Öncelikle zorunlu hizmet yükümlülüğü ve eş mazereti arasındaki hukuki gerçekliğe değinmek lazım. Bunun için de özür grubu atamaları ile(eş özrü dâhil)  bulunduğu yere ataması yapılan öğretmenlerin zorunlu hizmetten muaf olmadıklarının altını çizmek istiyorum, bu öğretmen arkadaşların mazeretleri devam ettikçe (evlilikleri devam ettikçe) zorunlu hizmet yükümlülükleri her sene ertelenir.

17 Nisan 2015 Tarih ve 29329 sayılı resmi gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecekler” başlıklı 45. Maddesinin 1. Fıkra ‘a’ bendinde yazılı bulunan “Aile birliği veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar, zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.” Hükmü gereği öğretmenlerin her sene mazeretlerinin devam ettirdiğini belgelendirmek şartı ile zorunlu hizmet yükümlülükleri ertelenir. Yani bilinenin aksine eş veya sağlık özrü ile atanmış öğretmenler zorunlu hizmetten muaf olmaları söz konusu değil sadece her sene ertelenir. Dolayısıyla bu arkadaşların zorunlu hizmet yükümlülükleri hala üzerlerinde durur.


Zaten aynı yönetmeliğin “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler” başlığı altındaki 43. Maddenin 3. Fıkrasındaki “Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, aile birliği mazereti veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini her yıl Bakanlıkça belirlenen dönemlerde belgelendirir. Mazeretlerini belgelendiremeyenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik kalan hizmetlerini tamamlamak üzere bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulle atanır.” Hükmü ile 6. Maddesindeki “Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken mazeretleri nedeniyle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkması hâlinde ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanır.” hükümleri uyarınca mazeretleri sona eren öğretmenlerden  ilk il içi/dışı atama döneminde zorunlu hizmet yükümlülüklerini yerine getirmek üzere zorunlu hizmet olan okullara tercih yapmaları istenir. Tercihlerine yerleştirilemeyenlerin ise resen atamaları gerçekleştirilir. Bunun sebebi dediğim gibi zorunlu hizmet yükümlülüklerinin hala üzerlerinde durmasıdır.(zorunlu hizmet olan okulda görev yapıyorsa yada zorunlu hizmetini tamamlamış ise böyle bir atamaya tabi tutulmazlar) Ayrıca aynı maddenin 4. Fıkrasında yazılı bulunan “ Mazerete bağlı yer değiştirmeler hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle görev yapanlar, il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilir.”  Hükmü ile de özür durumundan atanan öğretmenler il içi için aynı okulda 3 yıl çalışmış olma şartı,il dışı için ise aynı ilde 3 yıl çalışma şartı ile isteğe bağlı yer değişikliğinde ( il içi/dışı) bulunma haklarına da sahipler. Fakat görüleceği üzere zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin yer değişikliği isteğinde bulunurken zorunlu hizmet olan okullara tayin isteyebileceği hüküm altına alınmıştır.

Zorunlu Hizmet Yükümlülüğü Devam Eden, Mazeretinden Dolayı Ertelenenler Zorunlu Çalışma Yükümlülüklerini Tamamlamadan Zorunlu Hizmet Sayılmayan (1.-2.-3. Hizmet Alanı) Okullara Yer Değiştirme İsteğinde Bulunamaz. Şöyle Ki;

Son olarak; Milli Eğitim Bakanlığımız zaten aynı yönetmeliğin  “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler” başlığı altındaki 43. Maddenin 8. Fıkrasındaki “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışına yer değiştirme isteğinde bulunamaz.” Hükmü ile zorunlu hizmet yükümlüsü tüm öğretmenlerin zorunlu hizmet yükümlülüklerini tamamlamadıkça hiçbir suretle ( mazeret durumu atamaları hariç) zorunlu hizmet olmayan okula atanamayacaklarını hukuki bir zemine oturtmuştur.

Yukarıda bahsettiğim mevzuat hükümlerinden dolayı eş mazereti dahil özür ataması ile atanan öğretmenin zorunlu hizmeti sadece ertelenir ve bu yüzden zorunlu hizmet yükümlülükleri devam ettiği için isteğe bağlı atama şekli olan il içi ile il dışı atamalarda sadece zorunlu hizmet olan okullar tercihlerine açılır ve atanabilirler.

Saygılar
Sedat DEĞER
Eğitimci Yazar

https://www.facebook.com/sedat.deger.526

Sedat DEĞER

Sedat DEĞER

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Genel Başkanı - Yayınlanmış kitabı: “Öğretmen Hakları ve Hukuku 1” - Resmi web sitesi: http://www.sedatdeger.com

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
Sedat Değer

  • YENİ
Geylan: 1709 şube müdürü ataması iptal edilmeli

Geylan: 1709 şube müdürü ataması iptal edilmeli

8 Kasım 2020, Geylan: 1709 şube müdürü ataması iptal edilmeli için yorumlar kapalı
Covid-19 Konusunda Kime İnanacağımızı Şaşırdık

Covid-19 Konusunda Kime İnanacağımızı Şaşırdık

7 Kasım 2020, Covid-19 Konusunda Kime İnanacağımızı Şaşırdık için yorumlar kapalı
BUÜ, girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasında 19. sırada

BUÜ, girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasında 19. sırada

6 Kasım 2020, BUÜ, girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasında 19. sırada için yorumlar kapalı
MEB 2020 bütçesi sorunları çözmekten uzak

MEB 2020 bütçesi sorunları çözmekten uzak

5 Kasım 2020, MEB 2020 bütçesi sorunları çözmekten uzak için yorumlar kapalı
MEB Bütçesi TBMM’de Kabul Edildi

MEB Bütçesi TBMM’de Kabul Edildi

5 Kasım 2020, MEB Bütçesi TBMM’de Kabul Edildi için yorumlar kapalı
BUÜ’de ilk yapay kalp nakli başarıyla gerçekleşti

BUÜ’de ilk yapay kalp nakli başarıyla gerçekleşti

5 Kasım 2020, BUÜ’de ilk yapay kalp nakli başarıyla gerçekleşti için yorumlar kapalı
Mutlu çocuk mutlu birey oluyor

Mutlu çocuk mutlu birey oluyor

5 Kasım 2020, Mutlu çocuk mutlu birey oluyor için yorumlar kapalı
BUÜ, Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri arasında 3 sıra birden yükseldi

BUÜ, Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri arasında 3 sıra birden yükseldi

5 Kasım 2020, BUÜ, Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri arasında 3 sıra birden yükseldi için yorumlar kapalı
‘Bursa’da 50’nin üzerinde öğretmen koronaya yakalandı’

‘Bursa’da 50’nin üzerinde öğretmen koronaya yakalandı’

5 Kasım 2020, ‘Bursa’da 50’nin üzerinde öğretmen koronaya yakalandı’ için yorumlar kapalı
Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’na Uludağ Üniversitesi İmzası

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’na Uludağ Üniversitesi İmzası

31 Ekim 2020, Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’na Uludağ Üniversitesi İmzası için yorumlar kapalı
Sponsorlu Bağlantılar