Ara tatil ve öğretmenlerin ek ders ücreti problemi

Ara tatil ve öğretmenlerin ek ders ücreti problemi

İlk defa bu yıl uygulanacak olan ara tatillerde öğretmenlere ek ders ödemesi ile ilgili yasal boşluktan kaynaklanan problemler devam etmektedir. Kasım dönemi ara tatile kısa bir süre kalmış olmasına rağmen yasal boşluğun devam etmesi soru işaretlerini beraberinde getirmektedir. Kadrolu öğretmenlerin sorunu nispeten çözüme daha yakın görülmekle beraber özellikle ücretli öğretmenler için sorun çok daha büyük olup çözüm beklemektedir.

Bilindiği üzere 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında okullara ara tatil uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle ve Bakanlığın 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Planlamasıyla artık resmileştir.

Ancak öğretmenlere ekders ödemesiyle ilgili yasal boşluk devam etmektedir. Nitekim Mesleki Çalışma yani Seminer dönemlerinde ekders ödemesini düzenleyen Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 6/3. Maddesinde “Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.”şeklinde eski hüküm bulunmaktadır. Görüldüğü üzere bu düzenleme içinde yalnızca “öğretim yılı başında ve sonunda” ek ders ödemesiyle ilgili hüküm bulunmakta, ara tatillerde ek ders ödemesiyle ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Dolayısıyla bu yasal boşluktan kaynaklı kadrolu öğretmenlere bile ekders ödenmesi konusunda soru işaretleri bunmaktadır. Gerçi bu konuda Bakanlığın kamuoyuna yaptığı açıklamada “Öğretmenlerin ara tatil dönemlerinde okullarda geçirdiği süreler ve yaptıkları çalışmalar, mesleki çalışma dönemi kabul edileceğinden ek ders ücretlerinde de herhangi bir kesinti yapılmayacak.” Şeklinde belirtilmiştir. Ancak nihayetinde bu sadece bir açıklama olup, halen Ek ders Kararında gerekli düzenlemenin yapılmadığı görülmektedir. Bu sorunun çözümü için “ara tatil” ibaresinin yukarıda bahsi geçen cümle içinde geçecek şekilde düzenlemenin ara tatilden önce yapılması gerekmektedir. Ayrıca bu konu resmi bir yazıyla açıklığa kavuşturulup, soru işaretleri giderilmelidir.

Bu konuyla ilgili çok daha vahim ve içler acısı olan ise ücretli öğretmenler konusudur. Nitekim daha önceki yasal düzenlemeler ve uygulamalar ışığında konuya bakıldığında ücretli öğretmenler için mesleki çalışma ya da seminer diye birşey söz konusu bile değildir. Kaldı ki bu öğretmen grubunun ekders ödemesi sadece girdiği ders için ödenmektedir. Şu anki yasal duruma göre ücretli öğretmenler ara tatilde derse girmeyeceği için herhangi bir ücret ödenmesi mümkün gözükmemektedir. Zaten bu öğretmenler için mesleki çalışma diye bir şey söz konusu olmadığı için “bir hafta okula gelmeyin, evinizde dinlenin” demekten başka bir seçenek ne yazık ki şimdilik gözükmemektedir.

Ancak böylesi bir uygulama ücretli öğretmenler için gerçekten üzücü ve adaletsiz bir yaklaşım olacaktır. Zaten öğretmen sıfatıyla birçoğu asgari ücretin altında ekders almakta iken bir de üstüne bir hafta hiç ücret ödemeden bu öğretmenleri mağdur etmek haksızlığın da ötesinde ayıp olacaktır. Bu nedenle Ek ders Kararında ücretli öğretmenlere de ara tatillerde ek ders ödenecek şekilde gerekli düzenleme yapılmalıdır.

Cafer GÜZEL
Lider Eğitimci Yazarlar Derneği

YAZAR HAKKINDA

Eğitim Radyosu Haber Merkezi Eğitim Radyosu Haber Merkezi Yayınlanmasını istediğiniz haber bültenleriniz & reklamlarınız için gönderilerinizi [email protected] eposta adresimize yönlendirebilirsiniz.
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Sponsorlu Bağlantılar